برچسب ها - نشست هم‌اندیشی

رضوان سلماسی در پنجمین نشست هم‌اندیشی:

رونق اقتصاد گردشگری پیامد حفاظت از بافت تاریخی

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه رونق بافت تاریخی باعث رونق اقتصاد گردشگری می‌شود، تصریح کرد: باید برای حفظ بافت تاریخی تلاش کنیم.