برچسب ها - هفته نیروی انتظامی، تبریک

پیام تبریک رئیس شورای اسلامی شهر همدان به مناسبت هفته نیروی انتظامی:

نیروی انتظامی مظهر اقتدار نظام و برقرار کننده نظم و امنیت

رئیس شورای اسلامی شهر همدان به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام تبریک صادر کرد.