برچسب ها - همدان، بم، خواهرخواندگی، گردشگری

به دنبال سفر اعضای شورای بم به همدان:

انعقاد تفاهم‌نامه‌‌ ها در قالب خواهرخواندگی امری قابل تحسین است

استاندار همدان اقدام اعضای شورای شهر و انعقاد تفاهم‌نامه‌های‌ همکاری‌ در قالب خواهرخواندگی را امری قابل تحسین دانست.