برچسب ها - همدان، شورا، شهرداری، روابط عمومی، تجلیل

در جلسه صحن شورا:

تجلیل از روابط عمومیی‌های مدیریت شهری همدان

در چهارمين جلسه صحن شوراي اسلامي شهر همدان از مديران و کارشناسان روابط عمومي‌هاي شوراي اسلامي شهر و شهرداري تجليل شد.