برچسب ها - همدان، شورای شهر ، یکپارچه سازی دکل های مخابراتی

کامران گردان خبر داد:

پیگیری شورا برای یکپارچه سازی دکل های مخابراتی نتیجه داد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: بنا به درخواست شورا و پیگیری های مکرر این نهاد مردمی در راستای یکپارچه سازی دکل های مخابراتی، شرکت مخابرات استان همدان در این زمینه ضمن استقبال، اعلام آمادگی کرد.