برچسب ها - همدانه 2018،

گزارش تصویری؛

جلسه کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شورای کلان‌شهرها و مراکز استان ها

گزارش تصویری؛ جلسه کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شورای شهر کلان شهرها و مراکز استان ها در همدان.