برچسب ها - همدان

آخرین هشدار رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر به شهرداری:

ترک فعل شهرداری در نوسازی تاکسی‌های فرسوده، از مراجع قضایی پیگیری می شود

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف شهرداری در نوسازی تاکسی ها، گفت: در این خصوص این آخرین هشدار شورای شهر به شهرداری است در غیر این صورت ترک فعل شهرداری در نوسازی تاکسی‌های فرسوده از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود .

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان:

شهرداری پیگیر احداث شهرک‌های صنفی باشد

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بر پیگیری و احداث شهرک‌های صنفی توسط شهرداری تاکید کرد.

عضو شورای شهر همدان:

شهرداری، قرارداد پیمانکار پیاده‌راه را تعیین تکلیف کند

عضو کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه قرارداد پیمانکار پیاده‌راه باید طی یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف شود، گفت: مدیریت اصلی پیاده‌راه‌ها نیز باید با مدیریت تعیین شده در این خصوص و همکاری سازمان‌های مربوطه باشد.

پیام تبریک؛

پیام شورای شهر به مناسبت گرامیداشت روز نیروی انتظامی

محمود مسگریان، رئیس شورای اسلامی شهر همدان طی ارسال پیامی، ١٣ مهرماه، روز نیروی انتظامی را به دست اندرکاران برقراری نظم و امنیت اجتماعی به‌ویژه فرماندهان، مسئولان و کارکنان نیروی انتظامی استان تبریک گفت.

در بازدید اعضای شورا با آتش نشانان همدان مطرح شد:

رانت‌ها مانع رعایت ایمنی در ساخت و ساز‌ها نباشد

رئیس شورای شهر همدان:

شهرداری همدان درآمدهای پایدار ندارد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان بر تسریع در تعیین تکلیف جمع‌آوری‌ زباله و ساماندهی زباله گردها و ضایعاتی شهر تأکید کرد.