برچسب ها - ورودی های شهر،

تاکیدرئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان:

ورودی های شهر را جذاب کنید

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه باید ورودی های شهر را چشم نواز و جذاب کنیم، گفت: طراحی و اجرای پروژه های مورد نیاز در ورودی های شهر باید بر اساس سابقه تاریخ، تمدن، فرهنگ و شرایط اقلیمی شهر همدان انجام شود.