برچسب ها - کرونا

گردان در صحن شورا:

ارباب‌رجوع بدون ماسک خدمات دریافت نمی‌کند

رئیس شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: شورای شهر و شهرداری همدان بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا در راستای الزامی شدن استفاده از ماسک در ادارات، بانک‌ها و مراکز عمومی، از 15 تیرماه امسال هیچ‌گونه خدماتی به ارباب‌رجوع بدون ماسک ارائه نخواهند داد.