برچسب ها - گردشگری،

عزم شورا برای حل مشکل کسبه پیاده راه اکباتان

جلسه این هفته کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان با حضور رئیس و اعضای شورا، اعضای انجمن انبوه سازان استان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کسبه بازار و پیاده‌راه اکباتان، شهردار و مدیران شهرداری برگزار شد.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان :

تقویم روز برای برنامه های فرهنگی پیاده راه ها تدوین شود

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بر تهیه و تدوین تقویم روز برای برنامه های فرهنگی پیاده راه های همدان تأکید کرد و گفت: این تقویم به عنوان یک ابزار فرهنگی دیده شود.