تماس با ما

نشانی دبیرخانه


پل های ارتباطی ما

تلفن های تماس : ۰۹۱۸۰۰۶۹۷۶۴

پست الکترونیک : topcitizen@hamedancouncil.ir

آدرس : با توجه به رعایت اصول پروتکل های بهداشتی از مراجعه حضوری خودداری نمایید